Baza wiedzy

Poniżej prezentowane są odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania klientów dotyczące fotowoltaiki i pomp ciepła.

Możemy wyróżnić trzy najbardziej popularne rodzaje ogniw fotowoltaicznych: monokrystaliczne, polikrystaliczne oraz panele z krzemu amorficznego. Różnią się one między sobą właściwościami, wydajnością oraz ceną.

Panele monokrystaliczne wyróżniają się największą sprawnością od 17% do 22% i mają charakterystyczny czarny kolor. Ich zaletami to: bardzo dobra odporność na warunki atmosferyczne, trwałość i stosunkowo duża sprawność.

Panele polikrystaliczne to moduły charakteryzują się błękitnym kolorem. Posiadają mniejszą wydajność niż panele monokrystaliczne (od 14% do 16%), przez co również wymagają większej powierzchni instalacyjnej. Panele polikrystaliczne doskonale sprawdzają się w warunkach słabszego nasłonecznienia. Dodatkowymi ich zaletami są niska cena oraz żywotność. Dobrej jakości panele polikrystaliczne mogą posłużyć nawet do 25 lat.

Panele z krzemu amorficznego to najrzadziej obecnie spotykany rodzaj instalacji fotowoltaicznej. Ich wydajność jest niska, a sprawność obniża się z biegiem czasu.

Falownik, nazywany też inwerterem, to urządzenie w którym następuje zamiana prądu stałego z paneli fotowoltaicznych na prąd przemienny o parametrach identycznych z parametrami prądu w sieci energetycznej.

Instalacje fotowoltaiczne wymaga odpowiedniego czyszczenia. Konserwacja i prawidłowe oczyszczanie paneli może nawet o 15% poprawić ich wydajność. Zabrudzenia obniżają skuteczność fotowoltaiki. Niestety, nie cały brud zostanie zmyty przez deszcz, jednak trwałe zanieczyszczenia nie zostaną zmyte. Warto więc zadbać o ich odpowiednie usunięcie. Najlepiej do czyszczenia paneli fotowoltaicznych używać produktów, które poleca producent. Można także użyć roztworu wody z octem, którym delikatnie można umyć panele.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami dla instalacji powyżej 3,68 kWp muszą być zastosowane wyłącznie falowniki trójfazowe, w innym przypadku instalacja nie zostanie przyłączona do sieci elektroenergetycznej. W systemach fotowoltaicznych poniżej 3 kWp zaleca się użycie falowników jednofazowych.
Ze względów bezpieczeństwa, gdy jest przerwa w dostawie energii elektrycznej, falownik wyłącza instalację i zatrzymuje produkcję energii elektycznej.
kWp to moc szczytowa, czyli maksymalna, z jaką pracują panele słoneczne. Moc kWp określa się w warunkach testowych, przy optymalnym nasłonecznieniu – 1000 W/m2 i temperaturze modułu fotowoltaicznego na poziomie 25°C.
Aby móc zainstalować na budynku fotowoltaikę, bez konieczności uzyskiwania pozwolenia na budowę oraz przymusu dokonania zgłoszenia, należy zachować odpowiedni rozmiar całości budynku. Wyjątkiem od tego są urządzenia, których wysokość przekracza 3 metry. Wówczas nie musi się uzyskiwać pozwolenia na budowę, ale istnieje obowiązek dokonania zgłoszenia w organie administracyjnym właściwym w stosunku do miejsca montażu ogniw.
W Polsce są optymalne warunki nasłonecznienia, które pozwalają na wydajną produkcję energii elektrycznej z fotowoltaiki. Dlatego z 1 kWp maksymalnie można uzyskać około 1000 kWh.

Pompa ciepła wykorzystywana jest do ogrzewania ciepłej wody użytkowej oraz ogrzewania budynków. Dodatkowym atutem w przypadku montażu pompy jest możliwość korzystania z funkcji klimatyzacji latem.

W programie Mój Prąd nie ma określenia miejsca zamontowania instalacji. Dlatego też nie ma znaczenia, gdzie będzie zamontowana instalacja. Ważne jest, aby energia pochodząca z instalacji służyła celom mieszkaniowym.
Bezpłatna wycena!
Wysyłając formularz wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych o których mowa w polityce prywatności.