Dofinansowanie

Finansowanie Twojej instalacji fotowoltaicznej bądź pompy ciepła

Zastanawiałeś się by zainwestować w fotowoltaikę bądź pompę ciepła? To najlepszy moment by skorzystać z wielu udogodnień jakie można otrzymać i zaoszczędzić na takiej instalacji!  Taka inwestycja zwraca się na przełomie paru lat a Ty później nadal będziesz oszczędzał. Pomagamy swoim klientom w uzyskaniu wszelkich zwrotów z tytułu podatków jak i w ramach programu „Czyste powietrzę” bądź „Mój Prąd”.  Każda z tych inwestycji praktycznie spłaca się w obrębie 6 lat a Ty już od momentu montażu będziesz oszczędzał. 

Nie czekaj tylko wypełnij formularz obok i napisz do nas! 

Zapytaj o finansowanie

Wysyłając formularz wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych o których mowa w polityce prywatności.

Dowiedz się więcej o instalacji fotowoltaicznej

Programy wsparcia finansowego

Osoby budujące instalujące fotowoltaiczne na swojej nieruchomości moga ubiegać się o dofinansowanie z programu “Mój prąd” bądź “Czyste powietrze”. Poza tym mogą skorzystać z ulgi termomodernizacyjne przy rocznym rozliczaniu podatku dochodowego.

Program "Mój Prąd"

Dofinansowanie w formie dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych mikroinstalacji wchodzącej w skład przedsięwzięcia nie więcej niż 3 tys. zł na jedno przedsięwzięcie polegające na zakupie i montażu mikroinstalacji fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej od 2 kW do 10kW, służących na potrzeby istniejących budynków mieszkalnych.

Program realizowany jest w latach 2019-2025, przy czym:

  1. podpisywanie umów będzie do 2025r.,
  2. środki wydatkowane będą do 2025r.

okres kwalifikowalności kosztów od 23.07.2019 r. do 31.12.2025 r.,przy czym:

a) rozpoczęcie przedsięwzięcia rozumiane jest jako poniesienie pierwszego kosztu kwalifikowanego;

b) zakończenie przedsięwzięcia rozumiane jest jako przyłączenia mikroinstalacji do sieci;

c) koszty kwalifikowane: zakup,montaż oraz odbiór i uruchomienie instalacji objętych przedsięwzięciem (panele fotowoltaiczne z niezbędnym oprzyrządowaniem) – wymaganym elementem instalacji są liczniki dwukierunkowe  (koszt licznika nie jest kosztem kwalifikowanym).

  1.  kwota dotacji: do 3 tys.zł, nie więcej niż 50% kosztów kwalifikowanych;
  2.  dofinansowanie udziela się na projekty zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie;
  3. warunkiem wypłaty środków jest wstępna akceptacja wniosku o dofinansowanie przez NFOŚiGW;
  4.  urządzenia muszą być instalowane jako nowe, wyprodukowane w ciągu24 miesięcy przed montażem;
  5. beneficjent zobowiązany jest do eksploatacji instalacji(we wskazanej we wniosku lokalizacji) przez co najmniej 3 lata od dnia wypłaty dofinansowania;
  6. dofinansowanie nie może być udzielone na instalacje sfinansowane z innych środków publicznych,w tym programu „Czyste powietrze”.

Program "Czyste powietrze"

Podobnie jak dla programu “Mój pród” dofinansowanie jest w formie dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych mikroinstalacji wchodzącej w skład przedsięwzięcia nie więcej niż 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie polegające na zakupie i montażu mikroinstalacji fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej od 2 kW do 10kW, służących na potrzeby istniejących budynków mieszkalnych.

Ulga podatkowa

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju z dn. 21 grudnia 2018 r. (Dz. U. 2018 poz. 2489), od 1 stycznia 2019 roku osoby fizyczne mogą rozliczyć od podstawy podatku dochodowego wydatki poniesione na cele termomodernizacyjne. Zaliczają się do nich wydatki przeznaczone na instalację fotowoltaiczną oraz pompy ciepła. Ulgę podatkową możemy rozliczać przez kolejne 6 lat podatkowych, aż do maksymalnej kwoty 53 tysięcy złotych – zarówno dla podatku dochodowego na zasadach ogólnych, jak i liniowego oraz ryczałtu.

Pełny akt wraz podstawą prawną dostępny jest tutaj:

Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych.

Bezpłatna wycena!
Wysyłając formularz wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych o których mowa w polityce prywatności.